Σχολιασμός θεμάτων: Χημεία

Τα θέματα της χημείας ήταν διαβαθμισμενης δυσκολίας και απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή στις αιτιολογησεις. Ωστόσο, ήταν προσεγμένα και κάλυπταν μεγάλο τμήμα της ύλης . Ειδικά τα θέματα Γ και Δ ήταν θέματα κατάλληλα για εξετάσεις με εξαίρεση το Δ3 που απαιτούσε λεπτομερή σκέψη. Τα θέματα ήταν σαφώς ευκολότερα του 2020.