Σχολιασμός θεμάτων: Οικονομία

Τα θέματα του ΑΟΘ κρίνονται βατά. Κάλυπταν ολόκληρο το μέρος της ύλης. Τόσο οι ερωτήσεις κλειστού τύπου όσο και οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια. Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι μπορούν να αριστεύσουν.