Σχολιασμός θεμάτων: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας περιελάμβαναν κείμενα από τον ημερήσιο τύπο σχετικά με τις προσδοκίες, τα εφόδια και τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων κι είχαν σαφή σύνδεση με την επικαιρότητα. Συγκεκριμένα, τα θέματα Α και Β ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και ακρίβεια κι εμπεριείχαν ερωτήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας σχετικά αναμενόμενες και με ευδιάκριτες διατυπώσεις … Read more