Α Λυκείου: Η Μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο δεν είναι πάντα εύκολη!

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο για τους περισσοτέρους μαθητές ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής. Η Α΄λυκείου αποτελεί μια καθοριστική τάξη όπου  θεμελιώνονται οι γνώσεις στα βασικά μαθήματα, και οι βάσεις για τις επόμενες τάξεις. Το νέο σχολικό περιβάλλον απαιτεί ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, μια νέα πραγματικότητα με περισσότερες υποχρεώσεις, λιγότερο ελεύθερο χρόνο και … Read more