Σχολιασμός θεμάτων: Ιστορία

Τα σημερινά θέματα της Ιστορίας Προσανατολισμού κάλυπταν ένα μεγάλο εύρος της εξεταστέας ύλης και στο σύνολό τους ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, διαβαθμισμένης δυσκολίας χωρίς ιδιαίτερα εξεζητημένα ερωτήματα και στις δύο ομάδες Συγκεκριμένα, στην ομάδα Α’ οι ερωτήσεις κλειστού τύπου και ανάπτυξης δεν περιείχαν υψηλό βαθμό δυσκολίας. Στην ομάδα Β’ το Γ1 και Δ1 που αφορούσαν … Read more