Ενημέρωση Γονέων – 22/23 Μαΐου

Στα Φροντιστήρια ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ επιδιώκουμε μία ουσιαστική και αποδοτική επικοινωνία μαζί σας, που θα ενισχύσει την εκπαιδευτική προσπάθεια μαθητών και καθηγητών. Λόγω των περιορισμών που ισχύουν, θα κάνουμε την απαραίτητη ενημέρωση γονέων, μέσω της πλατφόρμας zoom, που σχεδιάσαμε με ιδιαίτερη επιμέλεια, ώστε να εξασφαλιστεί η άψογη τεχνικά επικοινωνία καθηγητών και γονέων. Επίσης η γραμματεία των φροντιστηρίων … Read more