Σχολιασμός θεμάτων: Βιολογία

Τα θέματα στο σύνολο τους ήταν βάτα και η διατύπωση των ερωτημάτων σαφής. Στο θέμα Α και στο θέμα Β οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις θεωρίας, που κάλυπταν όλη την ύλη, αλλά χωρίς απαιτήσεις. Στο θέμα Γ τα ερωτήματα ήταν αρκετά, απαιτούνταν προσεκτική παρατήρηση των αλληλουχιών που δόθηκαν. Μεγαλύτερη προσοχή και σκέψη … Read more