Σχολιασμός θεμάτων: Αρχαία

Αναφορικά με τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών, το δοθέν-προς εξέταση απόσπασμα στο Γνωστό προέρχεται από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα και ήταν ένα από τα πλέον αναμενόμενα προς εξέταση κείμενα. Οι παρατηρήσεις που το συνόδευαν ήταν κειμενοκεντρικές, κλιμακούμενης δυσκολίας, και καλοδιατυπωμένες. Οι υποψήφιοι, συνεπώς, δεν θα έπρεπε να αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες.Το αδίδακτο κείμενο προέρχεται από το … Read more