ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στο φροντιστήριό μας έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας και εκπαιδευτικής υποστήριξης για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Οι στόχοι είναι: Ανάπτυξη του τρόπου σκέψης, ενίσχυση θέλησης για γνώση, εμπέδωση των γνώσεων στα βασικά μαθήματα και να θέσουμε τις βάσεις για το Λύκειο.
Το πρόγραμμά μας προσβλέπει στη σωστή προσέγγιση και αφομοίωση γνώσεων στα βασικά μαθήματα και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.
Τμήματα
Τα τμήματα Γυμνασίου είναι ολιγομελή (4-6 μαθητές) και δημιουργούνται ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τους στόχους των μαθητών. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς για την πρόοδο και εξέλιξη των μαθητών.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 1
ΣΥΝΟΛΟ 6
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ B’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 1
ΣΥΝΟΛΟ 8
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 1
ΣΥΝΟΛΟ 8