ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Η ύλη των Εξετάσεων ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνεται μέχρι τον Μάρτιο. Έτσι, υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να αφομοιωθούν οι γνώσεις στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και δύο ολόκληροι μήνες για επαναλήψεις.
Τα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα λειτουργούν ως προσομοίωση των εξετάσεων, βοηθώντας τους υποψηφίους να βελτιώσουν τον τρόπο γραφής τους και να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία για τις Πανελλαδικές.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 14
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 16
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 14
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΑΕΠΠ 3
ΑΟΘ 3
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 14