ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα μαθήματα προετοιμασίας ξεκινούν το Σεπτέμβρη και εξαρτώνται από τα μαθήματα προσανατολισμού και το επιστημονικό πεδίο που σκοπεύει να επιλέξει κάθε μαθητής στη Γ Λυκείου.
Στο φροντιστήριό μας η προετοιμασία ξεκινά από τη Β Λυκείου με στόχο οι μαθητές να είναι σε θέση την επόμενη χρονιά να ολοκληρώσουν έγκαιρα την ύλη και να αντιμετωπίσουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας. Με το ισχύον εξεταστικό σύστημα, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, και έτσι αυξάνεται η ύλη των μαθημάτων και η δυσκολία τους.
Το εβδομαδιαίο βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αρκετές ώρες στα μαθήματα Γενικής παιδείας,που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των μαθητών για το σχολείο, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μαθήματα που εμπεριέχουν γνώσεις απαραίτητες για τη Γ΄ Λυκείου.

 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 4
ΙΣΤΟΡΙΑ 1
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1
ΣΥΝΟΛΟ 8
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 10