ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A' ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Α΄ Λυκείου είναι καθοριστική τάξη. Η δυσκολία των μαθημάτων είναι μεγαλύτερη και η αξιολόγηση γίνεται με διαφορετικά κριτήρια, καθώς δεν είναι η πρώτη τάξη μετά το Γυμνάσιο αλλά η πρώτη μεγαλύτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Η ύλη της Α΄ Λυκείου με βάση το νέο πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητική και χρήζει ιδιαίτερης εκπαιδευτικής αντιμετώπισης.
Η εμπειρία μας, το ευέλικτο πρόγραμμα μας και το άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό μας, εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 1
ΣΥΝΟΛΟ 9