ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα φροντιστήριά μας ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία με την έκδοση ειδικών εκπαιδευτικών βιβλίων για κάθε μάθημα, που έχουν γραφεί από την εκπαιδευτική ομάδα των φροντιστηρίων ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ και βοηθούν στην αφομοίωση και κατανόηση της ύλης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Στηρίζουμε τις σωστές και επιτυχημένες επιλογές σπουδών για κάθε μαθητή μας, με συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού, τεστ ατομικών και επαγγελματικών κλίσεων, αλλά και ατομικά ραντεβού.

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ TESTS

Σε συνεργασία με την εταιρία ORIENTUM προσφέρουμε ειδικά ψυχομετρικά tests, ώστε κάθε μαθητής να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των επιλογών του, διερευνώντας τις κλίσεις και τις δυνατότητές του ώστε να επιλέξει σωστά τις σπουδές και το επάγγελμα που του ταιριάζει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟY

Για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αφιερώνουμε ένα ειδικό ατομικό ραντεβού σε κάθε μαθητή και επιβλέπουμε προσωπικά την συμπλήρωσή του. Στη διάρκεια της συνάντησης αναλύονται οι δυνατότητες και οι επιδιώξεις του και διαμορφώνεται το τελικό πλαίσιο των επιλογών του.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ INTERNET

Το διαδίκτυο παρέχει ισχυρά κίνητρα στους μαθητές, ενώ αποτελεί ευχάριστη διδακτική εμπειρία. Χρησιμοποιούμε το internet για να κάνουμε το μάθημα ουσιαστικό και ενδιαφέρον.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διοργανώνουμε εκδηλώσεις για γονείς και μαθητές αλλά και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που βοηθούν τους μαθητές μας να ξεφύγουν από το άγχος των εξετάσεων και τους προσφέρουν πολύτιμες εμπειρίες για τη ζωή και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία,