Η ΜΕΘΟΔΟΣ

>> Σε βάθος ανάπτυξη της ύλης

Στα Φροντιστήριά μας στοχεύουμε στη σε βάθος κατανόηση και αφομοίωση της ύλης. Ο κάθε μαθητής ελέγχεται καθημερινά,  για να βρεθούν τα σημεία που έχει κενά και εκεί να δοθεί έμφαση. Η έγκαιρη αναγνώριση των αδυναμιών του είναι το κλειδί για την σωστή καθοδήγησή του στην κατανόηση και εμπέδωση της ύλης και εντέλει στο στόχο του, που είναι η επιτυχία στις εξετάσεις. Η διδασκαλία ξεκινά από βασικά θέματα και εξελίσσεται ομαλά και πλήρως κατανοητά. Οι καθηγητές μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην παρακολούθηση και υποστήριξη κάθε μαθητή και επανέρχονται συστηματικά για να ελέγξουν την απόδοση του.

 

>> Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Ξανά και ξανά και …ξανά. Η οργανωμένη επανάληψη της ύλης δεν τελειώνει ποτέ. Επανερχόμαστε σε όλα τα κεφάλαια και ελέγχουμε διαρκώς την αφομοίωσή τους. Τα επαναληπτικά test με 3 κύκλους διαγωνισμάτων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι ασκήσεις, τα ερωτηματολόγια αλλά και βιβλία των φροντιστηρίων μας έχουν στόχο την προσαρμογή, την εξοικείωση και την εμπέδωση του μαθήματος. Φυσικά οι εκπαιδευτικοί μας είναι πάντα διαθέσιμοι να εξηγήσουν και να επαναλάβουν, ώστε οι ώρες του μαθήματος να δώσουν το μέγιστο γνωστικό αποτέλεσμα.

>> Επιστημονική υποστήριξη

Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη ψυχολογία των μαθητών μας. Θέλουμε να νοιώθουν δυνατοί και σίγουροι και να πιστεύουν στις δυνάμεις και στις ικανότητες τους. Σε σταθερή συνεργασία με εξειδικευμένο ψυχολόγο, τους βοηθάμε να διαχειριστούν το άγχος των εξετάσεων και να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

>> Ολοκληρωμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα προγράμματα σπουδών των Φροντιστηρίων μας καλύπτουν  απόλυτα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μας. Περιλαμβάνουν όλα τα γνωστικά πεδία και έχουν διαμορφωθεί με γνώμονα την πλήρη και ολοκληρωμένη φροντιστηριακή υποστήριξη. Τα μαθήματα γίνονται από ειδικευμένους καθηγητές – φροντιστές, που η επιστημονική τους κατάρτιση  εγγυάται την επιτυχία.

>> Σχέσεις φιλίας και σεβασμού

Πιστεύουμε και σεβόμαστε κάθε μαθητή και ενισχύουμε την σχέση εμπιστοσύνης, που πρέπει να υπάρχει μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Μόνο έτσι είμαστε βέβαιοι ότι η απόδοση του αυξάνεται και η προετοιμασία για τις εξετάσεις  γίνεται μια γόνιμη διαδικασία. Την ίδια σχέση σεβασμού και φιλίας καλλιεργούμε και με τους γονείς, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και τις αγωνίες τους.

>> Ενθάρρυνση της έκφρασης
και της συμμετοχής στο μάθημα

Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή στο μάθημα, με ερωτήσεις και φροντίζουμε να λύνονται άμεσα και αποτελεσματικά οι απορίες κάθε μαθητή. Θέλουμε παιδιά που χαίρονται το μάθημα και μέσα από αυτό να δημιουργούν σχέσεις φιλίας και ευγενούς άμιλλας.

>> Συστηματική ενημέρωση

Πιστεύουμε στο ρόλο της οικογένειας στην εκπαιδευτική διαδικασία και για αυτό συνεργαζόμαστε αποδοτικά με τους γονείς των μαθητών μας. Αναπτύσσουμε συνεχή επικοινωνία και πληροφόρηση, με οργανωμένες προσωπικές ενημερώσεις, αλλά και άμεση τηλεφωνική ενημέρωση για απουσίες και επαναληπτικά διαγωνίσματα.