Σχολιασμός θεμάτων: Φυσική

Τα σημερινά θέματα Φυσικής είχαν σαφήνεια στη διατύπωσή τους και επαρκή διαβάθμιση στο δείκτη δυσκολίας. Κάλυπταν σε πολύ καλό βαθμό την εξεταστέα ύλη , ενώ οι ασκήσεις απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη και σε κάποια υποερωτήματα αρκετές πράξεις. Οι μαθητές χρησιμοποιούσαν γνώσεις και από προηγούμενες τάξεις ,σημείο που αναδεικνύει την αναγκαιότητα της ολοκληρωμένης μελέτης της Φυσικής όλων … Read more

Σχολιασμός θεμάτων: Οικονομία

Τα θέματα του ΑΟΘ κρίνονται βατά. Κάλυπταν ολόκληρο το μέρος της ύλης. Τόσο οι ερωτήσεις κλειστού τύπου όσο και οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια. Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι μπορούν να αριστεύσουν.

Σχολιασμός θεμάτων: Ιστορία

Τα σημερινά θέματα της Ιστορίας Προσανατολισμού κάλυπταν ένα μεγάλο εύρος της εξεταστέας ύλης και στο σύνολό τους ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, διαβαθμισμένης δυσκολίας χωρίς ιδιαίτερα εξεζητημένα ερωτήματα και στις δύο ομάδες Συγκεκριμένα, στην ομάδα Α’ οι ερωτήσεις κλειστού τύπου και ανάπτυξης δεν περιείχαν υψηλό βαθμό δυσκολίας. Στην ομάδα Β’ το Γ1 και Δ1 που αφορούσαν … Read more