Σχολιασμός θεμάτων: Κοινωνιολογία

Τα θέματα της κοινωνιολογίας των ήταν βατά, χωρίς να αφήνουν κανένα περιθώριο παρανόησης. Τόσο το πρώτο μέρος των ερωτήσεων κλειστού τύπου όσο και το δεύτερο μέρος των ερωτήσεων ανάπτυξης κρίνονται προσεγγίσιμα για το μαθητή που έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Το σύνολο των θεμάτων απλώνεται σε όλο το πλαίσιο της εξεταστέας ύλης, χωρίς όμως να είναι υπερβολικό, … Read more

Σχολιασμός θεμάτων: Πληροφορική

Τα θέματα της πληροφορικής σε γενικές γραμμές κρίνονται ως μέτριας δυσκολίας και με κατανοητή διατύπωση. Περισσότερη προσοχή ίσως χρήζουν τα Α5, Γ4β και Δ4. Αναμένονται ενδεχομένως καλύτερες επιδόσεις από τις περσινές.

Σχολιασμός θεμάτων: Χημεία

Τα θέματα της χημείας ήταν διαβαθμισμενης δυσκολίας και απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή στις αιτιολογησεις. Ωστόσο, ήταν προσεγμένα και κάλυπταν μεγάλο τμήμα της ύλης . Ειδικά τα θέματα Γ και Δ ήταν θέματα κατάλληλα για εξετάσεις με εξαίρεση το Δ3 που απαιτούσε λεπτομερή σκέψη. Τα θέματα ήταν σαφώς ευκολότερα του 2020.