Σχολιασμός θεμάτων: Φυσική

Τα σημερινά θέματα Φυσικής είχαν σαφήνεια στη διατύπωσή τους και επαρκή διαβάθμιση στο δείκτη δυσκολίας. Κάλυπταν σε πολύ καλό βαθμό την εξεταστέα ύλη , ενώ οι ασκήσεις απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη και σε κάποια υποερωτήματα αρκετές πράξεις. Οι μαθητές χρησιμοποιούσαν γνώσεις και από προηγούμενες τάξεις ,σημείο που αναδεικνύει την αναγκαιότητα της ολοκληρωμένης μελέτης της Φυσικής όλων των τάξεων του Λυκείου. Ένας καλά προετοιμασμένος και προσεκτικός μαθητής μπορούσε να πετύχει το άριστα. Σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζονται προσιτά αλλά οριακά διαχειρίσιμα στον διαθέσιμο χρόνο.

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ;

Share on Facebook
Share on Twitter