Σχολιασμός θεμάτων: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας περιελάμβαναν κείμενα από τον ημερήσιο τύπο σχετικά με τις προσδοκίες, τα εφόδια και τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων κι είχαν σαφή σύνδεση με την επικαιρότητα. Συγκεκριμένα, τα θέματα Α και Β ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και ακρίβεια κι εμπεριείχαν ερωτήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας σχετικά αναμενόμενες και με ευδιάκριτες διατυπώσεις που δεν αποτελούσαν έκπληξη για τους υποψηφίους. Στο θέμα Γ οι υποψήφιοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερώτημα βασισμένο στο ποίημα του Ν. Γκάτσου . Ήταν απαραίτητο να ερμηνεύσουν και να αποκωδικοποιήσουν συγκεκριμένους στίχους αλλά και με γενικότερη αναφορά στο υπόλοιπο ποίημα με τη χρήση κειμενικών δεικτών δίνοντας, παράλληλα έμφαση στην προσωπική προσέγγιση χωρίς, όμως, συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το Θέμα Δ απαιτούσε να παραθέσουν την προσωπική τους άποψη για τα απαραίτητα εφόδια, ώστε οι ίδιοι ως νέοι να αντεπεξέλθουν και να υπερκεράσουν μελλοντικά προβλήματα και τις δράσεις με τις οποίες θα βελτιώσουν τον κόσμο γύρω τους. Ιδιαίτερη προσοχή έπρεπε να δοθεί στη δημιουργική αξιοποίηση και το μετασχηματισμό των πληροφοριών των κειμένων αναφοράς.
 
Σε γενικές γραμμές, τα θέματα εκτιμώνται ως βάτα και απευθύνονται σε επαρκώς προετοιμασμένους υποψηφίους.

 

 

 

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ;

Share on Facebook
Share on Twitter