Σχολιασμός θεμάτων: Μαθηματικά

Τα θέματα κρίνονται γενικά βατά στα ίδια επίπεδα δυσκολίας με πέρυσι. Χρειαζόταν προσοχή και ευχέρεια στις πράξεις. Υπήρχε διαβάθμιση και τα δυο τελευταία ερωτήματα θα ξεχωρίσουν τα παιδιά που θα αριστευσουν. Γενικά ήταν θέματα με σεβασμό για την προσπάθεια των μαθητών που κάλυψαν μεγάλο κομμάτι της ύλης.

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ;

Share on Facebook
Share on Twitter