Σχολιασμός θεμάτων: Ιστορία

Τα σημερινά θέματα της Ιστορίας Προσανατολισμού κάλυπταν ένα μεγάλο εύρος της εξεταστέας ύλης και στο σύνολό τους ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, διαβαθμισμένης δυσκολίας χωρίς ιδιαίτερα εξεζητημένα ερωτήματα και στις δύο ομάδες Συγκεκριμένα, στην ομάδα Α’ οι ερωτήσεις κλειστού τύπου και ανάπτυξης δεν περιείχαν υψηλό βαθμό δυσκολίας. Στην ομάδα Β’ το Γ1 και Δ1 που αφορούσαν στο σχολιασμό πηγών προϋπέθεταν την αρκετά καλή προετοιμασία για την επεξεργασία τους, την ικανότητα, δηλαδή, ανάλυσης και σύνθεσής τους κι όχι τη στείρα και μηχανική απομνημόνευση της εξεταστέας ύλης. Παρά ταύτα, οι δοθείσες προς εξέταση πηγές ήταν αρκετά κατατοπιστικές και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Σε γενικές γραμμές, οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι που είχαν την ικανότητα να συνδυάσουν τη σωστή μελέτη και την κριτική σκέψη και να αποδώσουν ορθά τα αποσπάσματα από το σχολικό βιβλίο αναμένεται να επιτύχουν υψηλές βαθμολογίες

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ;

Share on Facebook
Share on Twitter