Σχολιασμός θεμάτων: Βιολογία

Τα θέματα στο σύνολο τους ήταν βάτα και η διατύπωση των ερωτημάτων σαφής.

Στο θέμα Α και στο θέμα Β οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις θεωρίας, που κάλυπταν όλη την ύλη, αλλά χωρίς απαιτήσεις.

Στο θέμα Γ τα ερωτήματα ήταν αρκετά, απαιτούνταν προσεκτική παρατήρηση των αλληλουχιών που δόθηκαν. Μεγαλύτερη προσοχή και σκέψη απαιτούνταν στο ερώτημα Γ5.

Το θέμα Δ περιλάμβανε δύο διαφορετικές ασκήσεις από το κεφάλαιο της κληρονομικότητας. Η πρώτη άσκηση ήθελε προσοχή στο πρώτο ερώτημα κυρίως, που ήταν και το πιο δύσκολο του θέματος. Η δεύτερη άσκηση ήταν απλή άσκηση διυβριδισμού, που το σύνολο των μαθητών μπορεί να χειριστεί.

 

 

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ;

Share on Facebook
Share on Twitter